Ротонда "Свети Георги"

Публикувана от IskamPochivka.bg 09.11.2016 0 Коментар(и)

 

Ротонда Свети Георги

 

Ротондата „Св. Георги” в София е уникален по рода си паметник в културно-историческото наследство на България, но и все още действаща църква. Тя директно прославя българската столица, като един от малкото градове в света, който в самото си сърце има запазена до покрив сграда от времето на Римската империя. Ротондата маркира един исторически момент на голям разцвет на древна Сердика, а като датировка, това се отнася към IV век сл. Хр. и времето на император Костантин Велики. Днес църквата може да бъде посетена във вътрешния двор между Президентството и хотел „Шератон”.

 

Специалистите предполагат, че първоначално сградата е имала култово предназначение и е била мартирион. Специфичната архитектурна форма на сградата създава това предположение, но след като император Константин официализира християнството в империята, ротондата е превърната в баптистерий – където масово хората се покръствали. През VI век с.Хр., по време на управлението на друг славен император – Юстиниан Велики – ротондата е превърната в църква. Предположенията са, че тогава вече тя е носила името на свети великомъченик Георги. Интересно е да се отбележи, че християнският светец Георги и началото на сградата като съществуваща архитектура са почти съвременници (от началото на IV век с. Хр.)

 

Както свети Георги като един от най-почитаните светци в християнствово, така и ротондата продължават своя живот през вековете. Известно е, че куполът на храма е пострадал два пъти: веднъж от земетресение, а след това при обсадата на кан Крум в началото на IX век. Половин век по-късно, българската държава също приема християнството за официална религия. Житията на светци и хрониките на историци разказват за богатия духовен живот в храма, който дори през 1469 г. приютява мощите на св. Йоан Рилски, като част от преместването им от Търново в Рилската обител. Ротондата през XVI век, вече е джамия, със заличени стенописи и украса, и наименувана на Гюл Джамаси. През 1915 г., започва новият живот на храма, когато са премахнати мюсюлманските напластявания и започва реставрацията.

 

Виртуалната разходка в ротондата „Св. Георги”, освен прелюдия към виртуозната църковна архитектура, е възможност да се запознаете и със стенописите в храма, които са белег за културно-историческите наслоения. Също така, тя ще ви въведе в пространството, където днес се извършват православните богослужения на староцърковен български език и там където песнопенията са по източния църковен канон. Посетете църквата ротонда „Св. Георги” в центъра на София и ще се докоснете до същинската духовност на България.

 

Коментар